NERVOVÝ SYSTÉM: Sebe-regulace a ko-regulace v terapeutickém procesu 

1. – 3. prosince 2023

sebe-zkušenostní workshop pro terapeuty