Co je somaticko-pohybová terapie?

Somaticko-pohybová terapie je zkušenostní forma terapie, která do terapeutického procesu integruje práci s tělem a tělesným prožíváním.

Soma je výraz, který by se dal přeložit jako
– vědomí sebe skrze přímou, živou zkušenost těla –
Je to proces, v němž se učíme nejen cítit své tělo, ale také cítit svým tělem a celou svou bytostí.

Somaticko-pohybová terapie se jako samostatná forma terapie vyvinula v posledních několika desetiletích a je zaštítěna mezinárodní institucí ISMETA. Můj terapeutický přístup vychází z principů tanečně-pohybové psychoterapie, somatické psychologie, mindfulness a holistické anatomie a fyziologie.

Opíraje se o přímou živou zkušenost těla, somaticko-pohybová terapie nabízí klientům nástroje, skrze které mohou prohloubit porozumění sama sobě a zkoumat svou cestu k pocitu celistvosti a rovnováhy.

Pro informace k možnosti online terapeutických setkání, klikněte prosím zde

Co očekávat od terapeutického setkání?

Individuální terapie nabízí bezpečný prostor, v němž můžete otevřít jakákoli témata, která jsou pro Vás aktuální.

V somaticky orientované terapii věnujeme během sezení aktivně pozornost tělu a nasloucháme jeho pocitům, vnitřním signálům a vnějším projevům.

V tomto smyslu se Vám stane tělo přístavem, v němž bezpečně kotvíte svůj proces, i cestou, skrze níž můžete proniknout sama k sobě, vyjádřit své pocity a uchopit svou zkušenost.

Každé terapeutické setkání má jedinečnou podobu na základě Vašich potřeb a preferencí. Během terapeutického sezení můžete využívat dialog, hlas, aktivní imaginaci, dotek a pohyb jako nástroje k vyjádření, reflexi a integraci Vaší zkušenosti.

Proč je v terapii důležité tělo?

Tělo je rezervoárem všech našich životních zkušeností. V terapeutickém kontextu nám může kontakt s tělem pomoci porozumět svému prožívání, zpřítomnit se a integrovat nové vhledy.

Somatická práce s tělem je také účinným nástrojem při práci se zátěžovými nebo traumatickými zkušenostmi. Skrze tělo se naučíte zakotvit své vědomí v přítomnosti, a oddělit současnost od minulosti. Naučíte se propojit se svými zdroji a obnovit vnitřní pocit bezpečí. Skrze svou somu budete moci porozumět fyziologickým mechanismům traumatu a obnovit zdravou funkci a sebe-regulaci nervového systému.

Jakou úlohu hraje v terapii pohyb?

Někdy nestačí slova na to, aby mohlo být vyjádřeno to, co pociťujeme.

Proto v terapii existuje možnost zkoumat to, co prožíváme, skrze pohyb. Ať již to je gesto ruky, mikro pohyb hlavy anebo pohyb celého těla, je to způsob, jak se spojit se svou vnitřní zkušeností a dát jí život.

Pohyb může mít velkou transformační sílu. Může nám pomoci vyjádřit nevyjádřené pocity, emoce, ale i fyzická gesta, která léta čekala na své dokončení. Může pomoci uvolnit zadržovaná napětí, obnovit přirozené plynutí těla a uvést do rovnováhy fyziologické fungování našeho organismu.

Pro koho je terapie určena?

Tato terapie je vhodná pro kohokoli, kdo si přeje vstoupit do terapeutického procesu a prohloubit porozumění sama sobě skrze svou somatickou zkušenost.

Somaticko-pohybová terapie může být vhodná, pokud si celostní, zkušenostní cestou přejete např:

  • pracovat se zdravotními problémy
  • zpracovat emoční, psycho-somatické nebo vztahové potíže
  • bezpečně pracovat s traumatickou nebo zátěžovou zkušeností
  • prohloubit spojení se svým tělem a vnitřním prožíváním
  • propojit se svými zdroji a vnitřní sílou
  • podpořit schopnost flexibilně a kreativně reagovat na různé situace a životní výzvy
  • rozvíjet sebe-poznání a láskyplné sebe-přijetí

Pokud si přejete vstoupit do terapie a nemáte možnost se se mnou setkat osobně, můžete využít možnosti online-terapie.