• Somatic Movement Therapy - online

Co je online somaticky orientovaná terapie?

Individuální online terapie představuje alternativu pro kohokoli, kdo si přeje vstoupit do somaticky orientované terapie, a osobní setkání pro něj nejsou z nějakého důvodu možná. Online terapie představuje ucelený šesti-týdenní terapeutický proces, jenž zahrnuje sérii šesti terapeutických setkání prostřednictvím platformy Zoom a osobní reflektivní proces.

Co očekávat od online terapie?

Tento šesti-týdenní proces je příležitostí k osobnímu zkoumání, sebe-péči a hlubokému propojení v bezpečném, podpůrném terapeutickém prostoru. Do terapie můžete vnést jakékoli oblasti svého života, které potřebují pozornost. Terapie jako celek i každé jednotlivé setkání bude  vystavěno na základě Vašich potřeb, přání a záměrů.

Během našich sezení budu jemně orientovat Vaši pozornost k Vašemu tělu a tomu, co v daný okamžik prožívá a komunikuje. Naučíte se používat tělesné vědomí jako kotvu i zdroj ve Vašem procesu, a důvěřovat mu jako svému průvodci ve Vašem zkoumání. Více o somaticko-pohybové terapii naleznete zde.

Online terapie je zamýšlena jako kontinuální proces napříč šesti týdny, proto je ideální, abyste vstoupil/a do terapie se záměrem vytvořit ve svém životě pro tento proces prostor. Abyste mohl/a plně využít potenciálu terapeutického procesu, bude důležitou součástí Vaše průběžná reflexe. Na základě Vašich osobních okolností a preferencí identifikujeme, jaká forma reflexe Vám nejlépe vyhovuje. Toto může být například formou zápisků, tvořivého procesu, každodenního krátkého ztišení anebo praxe tzv. „všímavé pozornosti“ (mindfulness). Společně budeme průběžně mapovat, jak své vhledy a zkušenosti z terapie můžete integrovat do každodenního života.

Bude to ono přes obrazovku?

Přestože online setkání nemohou mít zcela stejné kvality jako živá setkání, z vlastní zkušenosti vím, že i na dálku je možné navázat až překvapivě hluboká spojení. Psychicky, energeticky i somaticky. Tak jako v terapeutické místnosti i na dálku budu pozorně naslouchat Vašim slovům i řeči Vašeho těla. A Vaše tělo Vám v tomto terapeutickém procesu bude zázemím, skrze nějž se budete moci hluboce propojit sama se sebou.

Před zahájením terapie

Ještě před zahájením terapie se spolu propojíme telefonicky. V úvodní (neplacené) konzultaci budeme mít příležitost se vzájemně seznámit a položit základy pro naši společnou práci. V úvodní konzultaci:

  • se vzájemně seznámíme
  • společně určíme, zda tento druh terapie bude vyhovovat Vám a Vašim potřebám
  • zmapujeme Vaše očekávání od terapie
  • budete moci identifikovat Vaše záměry pro terapeutický proces – po jakých změnách toužíte, jaké oblasti svého života si přejete podpořit, uzdravit, transformovat
  • dohodneme se na termínech Vaší terapie a způsobu platby

Pokud máte zájem o online terapii, kontaktujte mě prosím na: email@ladakoprivova.info anebo přes kontaktní formulář, abychom mohli dohodnout vyhovující termín pro úvodní telefonickou konzultaci.