• Workshopy

Co je náplní workshopů Bděle v těle?

Somatický pohyb

Somatický pohyb je pohyb, který se rodí z vnitřního impulzu se hýbat. Je to pohyb organický, autentický, intuitivní, nestylizovaný. Je to proces, v němž se hluboce propojujeme se svým tělem a necháváme jej, aby se hýbalo tak, jak potřebuje. Dovolit si hýbat se takovým způsobem chce někdy čas, nenaléhání a velkou laskavost sám k sobě. Není tu instrukce jak, ale je tu prostor být sám sebou, ve své autenticitě, být plně účasten u zrození pohybu v krajině cítícího těla.

Obzvláště na začátku dílen mohou být taková pohybová zkoumání zarámovaná určitým tématem, nebo slovy, která orientují účastníky do procesu.

Somatická meditace

Somatická meditace je druh meditace, při níž pozornost spočívá v těle a tělesném prožívání. Meditace probíhají obvykle vsedě nebo v leže, s očima zavřenýma anebo pootevřenýma. Tyto meditace jsou příležitostí k usazení do hlubšího klidu a propojení se s hlubším proudem vědomí a věděním těla. Meditace jsou obvykle uvedeny buď před pohybovou částí, anebo na jejím konci jako způsob integrace procesu.

Zkušenostní anatomie a fyziologie

Součást mnoha dílen je zkoumání struktur a fungování našeho živoucího těla – skrze pohyb, dotek a vnitřní naslouchání.

Touto zkušenostní cestou se nejen učíme fascinujícím souvislostem biologie lidského těla, ale také probouzíme schopnost cítit a harmonizovat jemné tělesné procesy, které ovlivňují stav celé naší bytosti. Čím více se naučíme znát vnitřní krajinu našeho těla, tím živější a harmoničtější se stává i naše zkušenost a prožívání.

Individuální, partnerská a skupinová cvičení

Individuální cvičení nabízejí možnost se propojit se sebou, svým tělem a vnitřním prožíváním. Zkušenostní cvičení ve dvojici a skupině účastníkům umožňují bezpečně zkoumat skrze kontakt s druhými – v prostoru, v pohybovém dialogu a skrze vědomý fyzický kontakt.

Tvořivá reflexe a integrace zkušenosti

Intuitivní kresba, psaní, kontemplace, sdílení s partnerem jsou různé způsoby, kterými můžete během dílny reflektovat a integrovat svůj prožitek.

Kruh naslouchání a sdílení

V bezpečném kruhu se učíme naslouchat zblízka svým tělům, prožitkům i slovům. Nasloucháme jeden druhému a současně nepřestáváme naslouchat sama sobě. Nasloucháme celistvě a celou svou bytostí. Takto vzniká magický kruh sdílení, vzájemného naladění a kolektivního učení.