O čem je tato terapie?

Biodynamická kraniosakrální terapie je holistní terapie pracující v souladu s vrozenou inteligencí a sebe-léčivou kapacitou lidského těla. Biodynamický přístup je založen na rozpoznání přirozených vitálních sil, které mají klíčovou roli v udržování a obnovování zdraví lidského systému. V terapii je využíváno jemného doteku rukou k indikaci potíží a podpoře harmonizace celého systému.

Co se stane během terapeutického setkání?

Samotnému terapeutickému ošetření obvykle předchází krátký rozhovor, poté si klient lehne oblečen na lehátko. Během tohoto času pokládám ruce na různá místa klientova těla, například chodidla, křížovou kost, pátěř, hlavu, či jakékoli místo, které si žádá pozornost.

V terapii využívám lehký dotek, a jemně podporuji zklidnění a harmonizaci klientova systému, což umožňuje nastolení přirozeného procesu, v němž samotné tělo klienta činí “léčivá rozhodnutí”. Proto je každé setkání jedinečné, vždy vedené inteligencí klientova těla a vždy v souladu s individuálními potřebami.

Klienti obvykle vnímají pocit relaxace a hlubokého zklidnění. Někdy se během terapie mohou objevit různé vzpomínky, asociace či pocity ve vztahu k probíhajícímu procesu. Klient má vždy možnost o těchto hovořit v průběhu terapie, a integrovat nové vhledy do své zkušenosti.

Pro koho je terapie určena? 

Tato jemná a neinvazivní terapie je vhodná pro lidi všech věků, od novorozenců počínaje. Kraniosakrální terapie je vyhledávaná jako alternativa k řešení fyzických anebo psycho-emocionálních potíží, stejně jako cesta k prohloubení osobního procesu a sebe-poznání. Biodynamická kraniosakrální terapie je také známá pro bezpečnou a efektivní práci s traumatem, post-traumatickými následky nehod či operačních zásahů, a také práci s pre- a peri-natálními zkušenostmi.

Klienti často během terapie zažívají pocity uvolnění, celosti, fluidity či celostní posun k pocitu psycho-fyzické rovnováhy.

Podstata a vývoj kraniosakrální biodynamiky

Kraniosakrální terapie se jako terapeutická technika začala vyvíjet ve třicátých letech minulého století. Nicméně samotná znalost vitální energie a jejího působení v lidském systému byla využívaná již ve starověkých kulturách. Za „otce“ kraniosakrální terapie je považován americký osteopat Dr. Sutherland, který rozpoznal a popsal jemné rytmické pohyby prostupující lidské tělo a specificky se projevující v tělesných tkáních, tekutinách – i každé individuální buňce. Sutherland se domníval, že původcem těchto rytmů je vitální síla, kterou nazval “Dech Života”. Tato vitální síla je v kraniosakrální biodynamice považována za životadárný princip, který povstává z prapůvodního “Dynamického Klidu”, a je manifestován v lidském systému jako rytmické pohyby podobné přílivu a odlivu vod oceánu. Tato životní síla je sama nepodmíněná, je zdravím, které je od počátku v každém z nás přítomné, ač je občas překryto tíhou životních okolností. Když se náš systém zklidní a přeorientuje směrem k této biodynamické síle, vzorce napětí a bloků se začnou rozvolňovat a postupně je umožňována jejich re-organizace a integrace.

Má klinická praxe je ovlivněna především přístupem mého laskavého učitele Frankyna Sills, který je jedním z předních současných osobností na poli kraniosakrální biodynamiky, a který je spolu-zakladatelem “Karuna Institute”, kde jsem absolvovala můj výcvik.