• Bděle v těle

Co je „Bděle v těle“?

Bděle v těle je název pro skupinová setkání podněcující osobní rozvoj a kolektivní učení skrze somatickou a pohybovou zkušenost.

Dílny nabízí prostor pro tvořivé zkoumání a sebe-objevování skrze přímou zkušenost těla. Pobytové retreaty jsou prostorem pro ztišení a regeneraci a představují příležitost k hlubšímu propojení s organickou inteligencí těla a přírodního světa.

Pocit bezpečí a možnost vzájemné podpory a společného sdílení jsou důležitým prvkem této práce, proto jsou setkání zpravidla určená pro menší skupiny účastníků.

Co mi mohou dílny přinést?

Mým přáním a záměrem je vytvářet bezpečný a inspirující prostor, který umožní zúčastněným se učit skrze přímou zkušenost, obohatit svůj život a kultivovat dovednosti, které prohloubí jejich vztah k sobě, svému prostředí a všemu životu v něm.

Jak napovídá název, všechny dílny propojuje vědomá práce s tělem. Kontemplativní atmosféra těchto dílen nabízí příležitost ke zklidnění mysli a zakotvení vědomí v živoucím, cítícím těle. Touto přirozenou cestou sebe-poznání rozšiřujeme svou kapacitu býti přítomnými, bdělými a citlivými bytostmi.

Více informací o obsahu workshopů a retreatů naleznete zde: