Lada Kopřivová, MSc RSMT BCST

Jsem somatická terapeutka a lektorka sebe-zkušenostních pohybových seminářů s desetiletou praxí v oboru.

Původně jsem vystudovala obor scénografie na Janáčkově akademii múzických umění, kde centrem mé umělecké tvorby byl vztah těla a prostředí. Velmi vděčím za vedení mé ateliérové vedoucí Janě Prekové, která svým velice somaticky založeným přístupem podpořila moje tehdejší směřování.

V roce 2012 jsem odešla do Skotska a nastoupila na magisterský program v Tanečně – pohybové psychoterapii na Queen Margaret University v Edinburghu. Následně jsem absolvovala profesionální výcvik v Biodynamické kraniosakrální terapii v Karuna Institute v jižní Anglii.

Se zaměřením na somatiku jsem pak absolvovala řadu dalších výcviků a postgradálů a ve svém oboru se kontinuálně vzdělávám.

Mou pohybovou praxi nejhlouběji ovlivnila kontaktní improvizace a disciplína Autentického pohybu.

Velkým niterným zdrojem mi je meditační praxe, umělecká tvorba, každodenní zkoumání nekonečného vesmíru živého těla, intenzivní pobyvání v krajině a zcela nelineární učení se od přírody.

Po mnoha letech života ve Velké Británii, jsem se vrátila na jižní Moravu, kde v současnosti žiju a mám soukromou praxi. Nabízím terapeutické poradenství a sebe-zkušenostní skupinové kurzy a retreaty.

Individuální setkání jsou postavena na konkrétních potřebách a preferencích každého klienta. Modality, kterými se zabývám, jsou tanečně-pohybová terapie, somaticky-orientovaná terapie a kraniosakrální biodynamika.

Ve své terapeutické práci vycházím rovněž z mých studií somatické psychologie a somatické trauma terapie. Živě se zajímám o neurovědu, fyziologii stresu a ve své praxi využívám somatické přístupy pro regulaci nervového systému a bezpečnou práci s traumatem.

Má skupinová práce vychází z celostní, biodynamické perspektivy a syntetizuje principy somatického pohybu, zkušenostní anatomie a fyziologie, mindfullness a bodywork (citlivá práce s fyzickým kontaktem). Do své práce mimojiné integruji vhledy z oborů somatické psychologie, neurobiologie, biodynamické embryologie, přírodních věd, hlubinné ekologie, fenomenologie… Kurzy tkám na míru svým účastníkům a pracuji s důrazem na bezpečný komunitní prostor, tvořivý osobní proces a kolektivní učení.

Jsem členkou mezinárodní asociace ISMETA zaštiťující somaticko-pohybové terapeuty a vzdělavatele a řídím se jejími profesními standardy a etickým kodexem.

Vzdělání a výcviky

Dance Movement Psychotherapy: Magisterský výcvik v Tanečně-pohybové psychoterapii – Queen Margaret University, pod vedením Susan Scarth a Thania Acarón (2012 – 2014)

Craniosacral Biodynamics: profesionální výcvik v Biodynamické kraniosakrální terapii – Karuna Institute, Franklyn Sills, Cherionna M. Sills a kolektiv mentorů (2014 – 2016)

Diploma in Anatomy and Physiology: Diplomovaný kurz v anatomii a fyziologii – School of Health (2014 – 2016)

Somatic Psychology: Certifikovaný kurz v Somatické psychologii – Institute for Bodywork and Movement Therapy, Linda Hartley (2014 – 2015)

Authentic Movement: soukromá studia disciplíny Autentického pohybu s Fran Lavendel (2012 – 2016)

Somatic Trauma Therapy – výcvik v somaticky orientované trauma terapii s Babette Rothschild (2022 – 2023)

Postgraduální kurzy a kontinuální vzdělávání v oboru (2012 – současnost)

Členkou mezinárodní asociace ISMETA: International Somatic Movement Education and Therapy Association

Lada Koprivova
somatic movement therapist, biodynamic craniosacral therapist and group facilitator