Lada Kopřivová, MSc RSMT BCST

K terapeutické činnosti mě přivedl zájem o hlubinné souvislosti lidského prožívání, utrpení a uzdravování. Láska k pohybu a touha vědomě spolupracovat s inteligencí přítomnou ve veškeré přírodě, včetně živoucího lidského těla, ovlivnil mou volbu se stát somaticky orientovanou terapeutkou.

Má osobní i terapeutická praxe je výrazně ovlivněná meditativními praktikami, jako autentický pohyb, meditace vhledu, mindfullness, qigong a kraniosakrální biodynamika, které nabízejí cestu přímé zkušenosti a vědomé práce s tělem, myslí a duší.

V současnosti nabízím individuální terapeutická setkání pro jedince všeho věku a zkušenostní workshopy pro dospělé. Má práce s jednotlivci i skupinami vychází z holistického přístupu k člověku, jeho zdraví a jeho prožívání. Má klinická zkušenost zahrnuje práci s dětmi, dospělými, rodinami, lidmi s fyzickými a psychickými potížemi, lidmi s poruchami učení a s ženami z etnických menšin.

Má práce je vyživována zájmem o možnost rozvíjení vědomých a respektujících vztahů se sebou, s druhými a s životním prostředním.

Vzdělání a výcviky

Diplomovaný výcvik v Biodynamické kraniosakrální terapii – Karuna Institute (Devon UK, 2014 – 2016)

Diplomovaný výcvik v Anatomii a fyziologii – School of Health (2014 – 2016)

Certifikát v Somatické psychologii – Institute for Bodywork and Movement Therapy (Ashdon UK, 2014 – 2015)

Magisterský výcvik v Tanečně-pohybové psychoterapii – Queen Margaret University (Edinburgh UK, 2012 – 2014)

Studia disciplíny Autentického pohybu s Fran Lavendel (2012 – 2016)

Členkou mezinárodní asociace ISMETA: International Somatic Movement Education and Therapy Association (ISMETA)

Lada Koprivova
somatic movement therapist, biodynamic craniosacral therapist