„Ve svém středu“

10. – 11. 12. 2022

Dvoudenní sebe-zkušenostní dílna, v níž somaticky a kinesteticky prozkoumáme vlastnosti a význam středové linie těla