O čem jsou dílny Bděle v těle?

Tyto zkušenostní dílny kombinují somatickou a pohybovou práci a meditativní cvičení, skrze které je možné přinést blíže pozornost k sobě a vědění, které bdí v našich tělech. Dílny jsou otevřeny všem zájemcům o sebe-rozvoj a tvořivý proces. Pocit bezpečí a možnost vzájemné podpory a společného sdílení jsou důležitým prvkem této práce, proto jsou dílny zpravidla určené pro menší skupiny účastníků. Letní dílny kombinují práci ve studiu a v přírodě, zimní dílny se odehrávají zpravidla ve studiu.

Dílny zahrnují

•    Somatickou a pohybovou práci
•    Meditaci v sedě a meditaci v pohybu
•    Zkušenostní anatomii a fyziologii
•    Práci individuální, ve dvojici a ve skupině
•    Čas na reflexi, sdílení a tvořivou integraci procesu

Dílny vytváří prostor k odpočinku, tvořivému zkoumání, kontemplaci i dynamické expresi. Ať vsedě, vleže, za chůze či v pohybu v tomto procesu máme možnost přinést pozornost k jemným vrstvám svého prožívání, naslouchat a vnímat, to co v běžném denním rytmu je někdy snadné přeslechnout. Je to možnost vkročit do prostoru „tady a teď“, vejít do bližšího kontaktu sama se sebou a prohloubit porozumění ke svým potřebám a pocitům.

Co je somatický pohyb?

Kontemplativní atmosféra těchto dílen nabízí příležitost ke zklidnění mysli a zakotvení vědomí v živoucím, cítícím těle.

Soma je výraz, který by se dal přeložit jako vědomí sebe skrze přímou ztělesněnou zkušenost. Je to proces, v němž se učíme nejen cítit své tělo, ale také cítit svým tělem a celou svou bytostí. Somatický pohyb je pohyb, který se rodí z vnitřního impulzu se hýbat. Ať už je to drobný či velký pohyb je to možnost autentického vyjádření toho, co cítíme, a způsob setkání se sebou i s tím, co nás obklopuje.

Práce skrze přímou ztělesněnou zkušenost nám může umožnit kultivovat naše schopnosti být přítomní, přirození a autentičtí ve svém způsobu pohybu, myšlení a cítění, stejně jako v komunikaci a interakci s druhými.

Můj přístup je inspirován mými studiemi tanečně-pohybové terapie, somatické psychologie, autentického pohybu a kraniosakrální biodynamiky.